LTENRU

Dažnai užduodami klausimai

1. Kas yra sutartinis puslapis? Kaip skaičiuojama teksto apimtis?
Teksto spaudos ženklus suskaičiuoja kompiuteris. Spaudos ženklais laikomos visos tekste esančios raidės, skyrybos ženklai, skaičiai ir kiti simboliai. Vadovaujantis Lietuvos vertimų biurų asociacijos rekomendacija, 1 sutartinį puslapį sudaro 1500 spaudos ženklų be tarpų.
2. Ar tvirtinate vertimus notariškai? Kokia šios paslaugos kaina?
Taip, notariškai tvirtiname dokumento nuorašą bei vertėjo, atlikusio vertimą, parašo tikrumą. Paslaugos kaina nuo 3 EUR.
3. Kokius dokumentus tvirtina notaras?
Tokius, kuriuose yra originalus parašas, antspaudas, data. Informacinio pobūdžio raštų, el. laiškų, internetinės informacijos be originalaus dokumento požymių notaras netvirtina.
Užsienyje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti apostile toje šalyje, kurioje išduotas dokumentas, priešingu atveju toks dokumentas Lietuvoje negalios.
Apostilė – tai konsulinė pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas dokumentą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas, pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas. Apostilė yra patvirtinimo patvirtinimas arba legalizavimas. Pavyzdžiui, Lietuvoje notaro patvirtinimą (antspaudą su parašu ant dokumento) papildomai patvirtina (uždeda apostilę) Lietuvos Respublikos užsienio reiklų ministerija. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Lietuvoje apostiles išduoda Užsienio reikalų ministerija (Konsulinis departamentas) ir jai pavaldžios diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos.
4. Ar atliekate teksto redagavimo paslaugas? Kokia šios paslaugos kaina?
Taip, atliekame teksto redagavimo paslaugas. Vieno sutartinio puslapio redagavimo kaina nuo 5 EUR (priklauso nuo kalbos, teksto specifikos ir darbo atlikimo termino).
5. Ar teikiate vertimo žodžiu paslaugą? Kokia šios paslaugos kaina?
Taip. Nuoseklaus vertimo valandos kaina nuo 40 EUR, sinchroninio - nuo 50 EUR (kaina priklauso nuo kalbos, vertimo trukmės, pobūdžio, specifikos ir kt.).
6. Ar taikote nuolaidas?
Taip, taikome 5-15% nuolaidas dideliems užsakymams bei nuolatiniams klientams.